Egzamin na kartę rowerową 2022

Egzamin

Egzamin na kartę rowerową 2022 muszą zdać dzieci w wieku 10-18 lat, które chcą samodzielnie poruszać się po strefach ruchu. Warto wspomnieć, że karta rowerowa uprawnia także do korzystania przez najmłodszych z niezwykle popularnych hulajnóg elektrycznych.
Egzamin na kartę rowerową 2022 odbywa się w tzw. ośrodkach szkolenia. Sprawdzian umiejętności dzieci podchodzących do egzaminu Najczęściej przeprowadzany jest latem – w czerwcu. Dyrektor szkoły składa pisemny wniosek do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Następnie po zakończonym egzaminie wydaje uczniom karty rowerowe.
Uczeń, który chce zdać egzamin na kartę rowerową, musi zaliczyć część praktyczną i pisemną. Testy zawierają pytania z następujących kręgów tematycznych: wyposażenie roweru, zachowanie wobec pieszego, przepisy ogólne, zachowanie przy znakach, a także pierwsza pomoc.
Test na kartę rowerową trwa 35 minut i zawiera 25 pytań. Uczeń ma do wyboru tylko trzy odpowiedzi. Jedna z nich jest prawidłowa. Można udzielić maksymalnie 4 błędnych odpowiedzi, żeby zaliczyć egzamin w części teoretycznej. W internecie jest szansa na sprawdzenie swojej wiedzy i wykonanie przykładowych testów na kartę rowerową.

About the author /


Related Articles

Archiwa