Jak wygląda egzamin na kartę rowerową

Egzamin na kartę rowerową

W życiu każdego dziecka przychodzi moment wyjazdu z bram podwórka na tereny publiczne, gdzie należy poruszać się z ogólnie panującymi zasadami ruchu drogowego. To właśnie wtedy każdy młody człowiek powinien zdać egzamin, aby uzyskać kartę uprawniającą go do poruszania się rowerem po tychże terenach. O kartę rowerową mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 10 lat.
Często zadajemy sobie jednak pytanie, jak wygląda egzamin na kartę rowerową?
Po pierwsze – TEORIA.
Egzamin teoretyczny składa się z 25 pytań, podczas których zdający musi wykazać się znajomością znaków drogowych, przepisów ruchu drogowego, zasad pierwszej pomocy, zasad jazdy na rowerze oraz obsługi technicznej roweru. Do każdego pytania dopasowane są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Aby uzyskać pozytywny wynik, należy odpowiedzieć dobrze na co najmniej 20 pytań. Czas trwania egzaminu to 35 minut.
Po drugie – PRAKTYKA.
W części praktycznej należy wiedzieć, jak przygotować rower do jazdy, następnie testowana jest jazda na wprost, zatrzymanie się przed linią, ponowne ruszenie, reagowanie na znaki drogowe, zmiana pasa, skręt w lewo i w prawo, slalom, jazda po ósemce, reagowanie na znaki drogowe oraz zatrzymanie się na sygnał. Aby zdać egzamin praktyczny należy wykonać poprawnie minimum 90% manewrów.
Po zdaniu powyższych punktów oraz podpisaniu zgody przez rodzica wydawana jest dziecku karta rowerowa.

About the author /


Related Articles

Archiwa